Medlemsmöte med Annika Hoppe som gäst

Medlemsmöte den 23 oktober

Till centermötet i måndags hade vi inbjudit bildningsförvaltningens chef Annika Hoppe. Hon redogjorde för de utmaningar skolan haft de senaste åren genom den stora inflyttningen av barn i skolåldern till Åstorp.
Hon redogjorde även för den byggnation som skett och för den nybyggnation som är på gång.
Vi fick information om det arbete som bedrivs för att förbättra utbildningsresultatet. Detta
skall förhoppningsvis även leda till en förbättring av vår ranking av skolan i de mätningar som årligen sker från flera håll. Åstorp har fallit i rankingen de senaste åren, men med tanke på det arbete som bedrivs bör vi i kommande rankingar se en förbättring.


Annika avtackades för en intressant och framåtsyftande föredragning.