FREDRIK BROKOPP ORDFÖRANDE NV SKÅNES POLISFÖRBUND

Fredrik Brokopp kommer till Centerpartiet den 13 februari kl 18,30 i Kulturhuset Björnen Åstorp

Fredrik är ordförande för Polisförbundet Nordvästra Skåne.
Han kommer till oss och berättar om det aktiva arbete, som Polisförbundet bedriver för att uppvärdera svensk polis.
Han berättar om bristen på poliser och vad den leder till.
Vi lyfter fram de lokala problem vi har, bl.a för att vi saknar den lokala polisen.
Om otrygg- heten många känner och vad vi kan göra för att minska den.

Du får möjlighet att ställa frågor till honom och att komma med förslag.

Välkomna till en intressant kväll !