Ny ersättare i socialnämnden

Centerpartiets ersättare i socialnämnden David Möller, Hyllinge har avsagt sig uppdraget, då hans arbetsförhållande inte möjliggör det. Till hans ersättare har utsetts en annan Hyllingebo Bogomir Dordevic.

Nämndens viceordförande Bertil Wemmert med ledamoten Anette Andersson och ersättaren Bogomir Dordevic