Angående gymnasternans lokalproblem

I början av november kunde man läsa i tidningen att en av tränarna i Åstorps gymnastikförening har utttryckt sitt missnöje med föreningens situation angående träningslokalen. Det är en vällkänd problem och vår representant samt ordförande i Kultur och fritidsnämnden Stig Rådström informerar:

Vi hade ett litet kort informellt möte efter att en av tränarna i gymnastikföreningen skickat ett mail till Åstorps fritidsförvaltning, det var inte någon i gymnastikföreningens styrelse. Det var riktat till oss politiker. Vi har redan i fjol letat efter lämpliga lokaler till gymnastikföreningen och bordtennis klubben utan att lyckats. Vi bjöd in Karin som är Åstorps fastighetsstrateg för att få ytterligare en bild av vilka lokaler som kan vara aktuella. Även Bengt kom, han är fritidschef.

Samma kväll skickade jag ett svar till tränaren. Innan vi fick detta mail av tränaren så hade vi redan bjudit in Åstorps gymnastikförening till tisdagens nämndsmöte tillsammans med Åstorps bangolfklubb och Åstorps bordtennisklubb. Vilket också framkom i svaret till tränaren.

”Vi är medvetna om problematiken med nuvarande lokaler och hoppas tillsammans med er i gymnastikföreningen och kommunen kunna hitta en hållbar lösning som kan fungera för verksamheten. På tisdagens (3 nov) nämndsmöte föreslog vi att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda gymnastikens behov av om/ och tillbyggnad samt om det kan finnas någon lämplig lokal i ex Hyllinge, dvs inte bara titta i Åstorp centrum.

mvh för Presidiet i Kultur och Fritidsnämnden 

Stig Rådström (c) ,  Linda-Marie Camper (s) och  Eva Nilsson (m)

samt Stig-Rune Thell (s)”

Nu kunde inte någon av föreningarna komma till nämndsmötet pga de nya coronarestrektionerna men de är inbjudna till nästa möte där vi har bokat Björnen för att vara corona säkra.

Vi hoppas att situation löser sig snart och att vi snart ska läsa om det.