OBS! Styrelsesammanträde och medlemsmötet blir digitala!

Hej centervänner!

På grund av rådande omständigheter är vi tvungna att omvandla både centerpartiets styrelsesammanträde och medlemsmötet från fysisk möte på Tingvalla till digitalt.

Centerstyrelsen kommer att hålla sin sammanträde på tisdag den 24 november kl. 18.00.

Alla förtroendevalda politiker förväntas delta tillsammans med kretsens styrelsegrupp.

Länken till sammanträdet skickas separat till respektive e-post adress.

Efter styrelsesammanträdet tar Murat över och leder medlemsmötet som börjar kl.19.00.

Dagordningen finns på Connect (Intranätet).

För planeringens skull ber vi om anmälan om deltagandet äller förhinder till

Hans-Ingvar 070 220 6410 eller hansingvar.j@telia.com

Vi ses på mötet!

Varmt välkomna!

Hans-Ingvar