Fredrick Federley avgår

Fredrick Federley har idag meddelat att han avgår från uppdragen som Europaparlamentariker och som andre vice ordförande i Centerpartiet.

Skälet till avgången anger han själv vara att han behöver få fullt ut fokusera på att bli frisk. Han meddelar sin avgång på Facebook.

Partiledare Annie Lööf kommenterar beslutet så här:

- Det är ett klokt beslut av Fredrick Federley att lämna sina uppdrag för att fullt ut fokusera på sin hälsa. Det som hänt har medfört enorma svårigheter för Fredrick att fortsätta sina nuvarande politiska uppdrag. Det är en personlig tragedi och är oerhört sorgligt.

Efter Fredrick Federley blir Emma Wiesner ny ledamot för Centerpartiet i EU-parlamentet. Hon kommer tillsammans med Abir Al-Sahlani att utgöra Centerpartiets grupp i parlamentet.