Motionera till Centerpartiets partistämma 2021

I september 2021 är det dags för partistämma. Under februari finns det möjlighet för medlemmar att skicka in motioner.

På Connect hittar du lite anvisningar för hur en motion bör utformas och lite information om processen kring motionshanteringen.

Så här ser processen ut:

  • Motionärer skriver in sina motioner i stämmosystemet, senast 28 februari.
  • Via systemet fördelas motionerna sedan ut till det hemdistrikt respektive motionär tillhör. Distrikten får motionerna i början av mars.
  • Distrikten yttrar sig om motionerna. I stadgarna framgår att distrikten ska yttra sig om samtliga motioner från medlemmar med medlemsrättigheter inom distriktets geografiska gräns. Alla motioner som ska behandlas av partistämman ska också först tas upp på en distriktsstämma.
  • Partistyrelsen yttrar sig om motionerna. Innan stämmohandlingarna publiceras och görs tillgängliga för ombuden kommer partistyrelsen att yttra sig kring alla inkomna motioner.

Din motion lämnar du in via Centerpartiets stämmosystem som du hittar till via Connect genom att klicka här!

Kommer du inte in på Connect, kontakta helpdesk@centerpartiet.se så får du hjälp med lösenord och användarnamn.

Bästa hälsningar
Hanna Rist
Projektledare Partistämman
och
Johan Kling
Biträdande projektledare Partistämman