Påminnelse om det digitala årsmötet

Påminner om det digitala årsmötet på torsdag 25/2

Anmäl dig omgående med vändande mail.

Verksamhetsberättelsen för 2020 finns på intranätet.

Alla som anmäler sig får via e-mail en länk att koppla upp sig till årsmötet dessutom kommer Murat
eller Bertil Wemmert hem med en landgång till dig ,

Hälsningar

Hans-Ingvar Jönsson