Gruvhögen på väg att iordningställas

På bilden t.v. syns det plank, som snart är färdigbyggt och bilden t.h. är tagen vid högens topp, som visar, att toppen är i stort behov av en rensning från björkris.

Centerpartiet har länge jobbat för att området runt gruvhögen skulle iordningställas med plats för både Nyvångs- och Åstorpsbor, turister och airesofts deltagare. Nu är man kommen en bit på vägen då man snart har planket färdigt, som stänger av airesoftsbanan från parken. När området blir klart kommer det att bli ett utomordentligt bra fritidsområde för alla oss, som bor i grannskapet säkert även en turistattraktion tillsammans med gruvmuseet.