Påminner om morgondagens möte

Hej! Påminner om morgondagens möte i Kulturhuset Björnen kl. 18.00. Dagordning finnes på Intranätet. Var vänlig och informera om ni kommer eller är förhindrade.

Hälsningar Hans-Ingvar