Partisympatiundersökningen maj 2021

Vid ett val i maj 2021 skulle rösterna fördela sig på följande sätt (andel ± osäkerhetsmarginal).

Statistiknyhet från SCB 2021-06-02

Vid ett riksdagsval i maj 2021 skulle Centerpartiet få 9,5 ± 0,8 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med både november 2020 och riksdagsvalet 2018. Centerpartiet har i förhållande till november 2020 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,5 procent av väljarkåren från Liberalerna. Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,0 procent från Liberalerna och cirka 0,3 procent från Miljöpartiet.

Mer kan ni läsa här