SVERIGE BEHÖVER MER SAMARBETE I MITTEN 

En ohelig koalition av Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna har gått samman för att fälla regeringen och Januariavtalet. Fyra partier som är djupt oeniga om såväl bostadspolitiken, hyressättningen, den politiska inriktningen för Sverige och vilken regering Sverige ska ha, har kommit överens om en enda sak – vad de är emot. Av olika partitaktiska skäl har de framfört krav på misstroende mot regeringen – men har ingen gemensam plan överhuvudtaget för vad som ska hända därefter.

Vi från Centerpartiet har ansträngt oss för att hitta konstruktiva lösningar i den uppkomna situationen, tillsammans med de andra partierna bakom JA. Vänsterpartiet avvisade dock omedelbart vårt förslag igår om att bostadsmarknadens parter ska få förhandla, trots att det var ett av deras två huvudalternativ som de fört fram några dagar tidigare. Politisk taktik och positionerande var betydligt viktigare än att hålla linjen för V.

Dagens votering visar bekymret med makt till ytterkanterna. Och i det här fallet har de dessutom förenats och mötts i sin iver att skapa politisk osäkerhet. Under den här mandatperioden har samarbetet mellan dessa två ytterkantspartier lett till:

Stopp för sänkta skatter för jobb och småföretag

Att reformeringen av Arbetsförmedlingen har bromsats

Att reformer för ökat bostadsbyggande nu hindras

Att regeringen avsätts, mitt i en pandemi, utan att det finns någon samsyn om något alternativ till ny regering

Och det är inte Centerpartiet som givit denna makt till SD och V. Det är andra partier som stöttar detta agerande och därmed också får ta ansvar för konsekvenserna.

För Centerpartiet blir det alltmer uppenbart att Sverige behöver mer av samling i mitten. Att Sverige behöver en regering som inte är beroende av ytterkanternas humörsvängningar. Fler partier behöver sätta sakpolitiken, ansvar för Sverige, och lösningar för människors vardag före politiskt spel. Och fler behöver vara beredda att bidra konstruktivt.

Efter en lång regeringsbildning 2018 lyckades vi fyra partier som står bakom Januariavtalet förhandla ihop oss om en gemensam färdriktning med viktiga politiska reformer för bland annat miljön, jobben och landsbygden. Vi gjorde det genom en samling över de traditionella blockgränserna. Det var långdragna förhandlingar, svåra kompromisser men också konstruktiva samtal för att slutligen ge Sverige en regering med en liberal reformagenda som inte var beroende av Sverigedemokraterna.

Centerpartiet står fortsatt bakom Januariavtalet och lade därför ner våra röster i dagens votering. I den politiska osäkerhet som nu råder är det uppenbart att Sverige behöver mer samarbete i mitten   - Annie Lööf