Kyrkovalet har börjat

Förtidsröstar du i Björnekulla församlingshem, Västra Broby församling, Hyllinge kyrka, och i Kvidinge örsamlingshem

I Björnekulla - Västra Broby församling förtidsröstar du i Björnekulla församlingshem och Hyllinge kyrka måndag-lördag kl. 10.00-12.00.
Kvällstid 6/9 och 13/9 kl. 17.00-20.00.
I Kvidinge församling röstar du i församlingshemmet
6/9 kl. 15.00-17.oo, 7/9 kl.17.00-20.00, 8/9 kl. 10.00-12.00,
10/9 kl. 15.00-17.00, 11/9 kl. 09.00-11.00, 13/9 15.00-17.00,
14/9 kl. 17.00-20.00, 15/9 kl. 15.00-17.00, 16/9 kl. 15.00-17.00
17/9 kl. 09.00-11.00 och 18/9 kl. 09.00-11.00