• / Annica Vink

Annica Vink


– Ledamot Kommunfullmäktige

- Vice ordförande Kommunstyrelsens arbetsutskott

– Ersättare Kommunstyrelsen

I över 40 år har jag arbetat inom blomsterbranschen och brukar kalla mig "blomsterbonde". Jag är en entreprenör som arbetar med hjärtat. 

Politiskt engagerad blev jag i förra mandatperioden och vill påverka där det finns orättvisor i systemet. Jag arbetar för småföretag, närodlat och landsbygdsfrågor.

Ledord för mig är att vara effektiv, modig och framåt.

Kontakta Annica Vink

Kontakta Annica

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....