• / Bertil Wemmert

Bertil Wemmert


- Sekreterare Centerpartiet Åstorp

– Vice ordförande Socialnämnden

- Ersättare i Kommunfullmäktige

Egenföretagare sedan 1973, som trots pensionering alltjämt hjälper sina mest trogna kunder.

Stort intresse för djur o natur. Varit naturguide på Hallands Väderö för skolbarnen i Åstorp.

Att kunna föra kunskap och intresse för naturen vidare i generationerna har varit

en stor drivkraft.

Är aktiv i Åstorps föreningsliv sedan många år tillbaka, men kom till Centern först 2009.

Var ledamot i KF mellan 2014 och 2018. Sitter i Socialnämnden sedan 2014.

Kontakta Bertil Wemmert

Kontakta Bertil

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....