Våra kommunkandidater

För Åstorps Kommuns Bästa!

1.Murat Özbalci, Arbetsledare, Åstorp

Ordförande bildningsnämnden, fullmäktigeledamot, gruppledare

Mina intressen är familjen, jakt och upptäcka nya saker. Jag vill arbeta för att utveckla samhället för alla. Mitt största mål med politiken är att vara med och skapa en bra framtid för mina och andras barn. Mina fokusområden är utbildning, utveckling och bostäder. Tre viktiga områden för framtiden som kommer föra Åstorp och Sverige framåt

2.  Annica Vink, Blomsterhandlare, V. Broby

Ordförande i Centerpartiet Åstorp och vice ordförande i kommunstyrelsens AU, fullmäktigeledamot.

För Åstorps bästa vill jag vara med att bygga samhället genom att fatta avgörande beslut, ta ansvar och vara handlingskraftig. Jag driver tillsammans med alla centermedlemmar frågor, som engagerar mig gällande landsbygden, företagen, skolan, fritiden och miljön.

3. Mattias Strand, Arbetsledare, Åstorp

Ledamot bildningsnämnden och ersättare i socialnämnden.

Jag är en socialliberal med fokus på människan. Min vardag är fylld med möten i glädje och sorg och allt däremellan. Något jag trivs med och som jag tar med mig in i politiken. Som politiker är det min uppgift att värna barnens rätt till en säker och trygg uppväxt, lärande och utveckling. Barnen är vår framtid och därför måste det få kosta för att få trygga denna framtid. Åstorp ska vara ett barndomshem man vill återvända till i vuxen ålder.

4. Sofia Hultberg Förskollärare, Åstorp

Vice ordförande i Centerpartiet och vice ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Jag är född och uppvuxen i Åstorp, liksom mina barn. Vi har varit aktiva i föreningslivet både inom idrott, friluftsliv och musik. Min bakgrund i Åstorps småföretagarkretsar gör att jag arbetar för ett centrum där det händer mer och vi får fler träffpunkter. Det som driver mitt politiska intresse är att slå vakt om alla barns, ungdomars och vuxnas lika värde, oavsett kön eller bakgrund.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.