Våra riks & region kandidater

Fyrklövern

Vi vill medverka till a ta Sverige & Skåne FRAMÅT!

Riksdagskandidat Norra-Östra Skåne, Malmö

Murat Özbalci, Säljare

De frågor som ligger mig varmt om hjärtat är skolfrågor och bostäder. Sverige står idag inför stora utmaningar med sjunkande skolresultat och bostadsbrist. Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Lärarnas status måste höjas, de elever som inte når upp till kunskapsmålen måste få stödet de behöver.

Inom tio år så behöver vi 750000 bostäder och behovet ökar. Med enklare regler och mindre krångel så är det möjligt att få igång bostadsbyggandet.

Jag vill vara Er röst i riksdagen för att föra Sverige framåt.

Regionkandidat

Sven Svederberg, Läkare

Jag har arbetat 43 år inom sjukvården i tio olika landsting, varav 29 år som familjeläkare i Åstorp. Primärvården ska vara basen i sjukvården och Du skall kunna välja Din egen familjeläkare. Makten över vården behöver flyttas till sjukhus och vårdcentraler. Nya ekonomiska styrsystem ska premiera prestationer och kvalitet.

Om Du tror att kunskap och erfarenhet av sjukvård är viktig för styrningen av vården kan ett kryss för mig valet den 9 september göra skillnad.

Regionkandidat

Stig Rådström, Sjuksköterska

Jag har arbetet inom sjukvården i över 30 år, på röntgen, operation och inom rättspsykiatrin, både som sjuksköterska och chef, vilket ger en bred bild av vården och kollektivtrafiken inom Region Skåne. Det är två stora områden som har behov av förändring och förbättring. Lägger vi verkligen resurserna på rätt ställe? Vårdköerna bara ökar, oavsett om det gäller en operation eller om man har behov av stöd ifrån psykiatrin?

Om vi förbättrar kollektivtrafiken har vi större möjlighet att välja ett klimatsmart alternativ vid resor inom region Skåne. Lägger vi resurser tidigt på våra barn, får vi en bra framtid.