Våra riks & region kandidater

Riksdagskandidat Norra-Östra Skåne

Murat Özbalci, Arbetsledare

De frågor som ligger mig varmt om hjärtat är skolfrågor och bostäder. Sverige står idag inför stora utmaningar med sjunkande skolresultat och bostadsbrist. Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Lärarnas status måste höjas, de elever som inte når upp till kunskapsmålen måste få stödet de behöver.

Jag vill vara Er röst i riksdagen för att föra Sverige framåt.

Vi vill medverka till att ta Sverige & Skåne FRAMÅT!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.