Vårt valprogram 2022-2026

Åstorp är en välskött och trivsam kommun, vi vill

fortsätta att göra den ännu bättre.

  • Alla skall inkluderas i samhället.
  • Vi skall ha en skola där vi satsar tidigare på elever med svårigheter.
  • Fler elever än i dag skall nå behörighet till gymnasiet.
  • Det äldre skall ha meningsfulla dagar med kvalité.
  • Kommunen skall stödja och aktivera föreningslivet.
  • Ett varierat kulturutbud, få fler att idrotta, utöka utbudet av kultur samt att arbeta aktivt för att vi skall få ett badhus.
  • Förbättra samverkan mellan kommun och näringsliv.
  • Arbeta för att på sikt få en fossilfri kommun.
  • Bevara och utveckla den centrumnära naturen.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.