Kontakt

 

Ordförande, Lars Winter, lars.winter@centerpartiet.se, Tfn 070 207 5113.

Vice ordförande, Anton Karlsson, anton.karlsson@centerpartiet.se

Ebba Krumlinde, ebba.krumlinde@centerpartiet.se

Mats Sjöbeck, sekreterare

Anne-Marie Wemmert, kassör

Kenneth Larsson

Rune Andersson

Christian Nilsson

Linnea Gunnarsson - Elvertsson

Ersättare: Sonia Larsson, Johan Arnoldsson och Emma Jönsson

Gruppledare, adjungerad i styrelsen Ib Nilsson

Ansvariga Facebook, Ebba Krumlinde, Linnea Gunnarsson-Elvertsson och Johan Arnoldsson

Ansvarig hemsida, Sonia Larsson

Medlemsansvariga, Linnea Elvertsson-Gunnarsson och Anton Karlsson

Studieansvarig. Kenneth Larsson

Information från Kretsstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.