Välkommen till månadssmöte
den 26 November

Mötet är öppet för alla medlemmar!

Välkommen till årets sista möte i vår lokal på Åkaregatan 5 i Hässleholm.
Jul-fika från kl 18.30, mötet startar kl 19.