Välkommen till månadssmöte
den 5 November

Mötet är öppet för alla medlemmar!

Välkommen till November månads möte i vår lokal på Åkaregatan 5 i Hässleholm.
Fika från kl 18.30, mötet startar kl 19.