Om hållbarhet och miljö

Vi tycker att det är viktigt att ta hand om miljön och arbetar med det på flera plan

I Hässleholm har vi bland annat drivit igenom en motion om minskat matsvinn, kliMATlådan, och lämnat in andra, bland annat om mer närodlat i kommunens verksamheter och införande av förmånscyklar för minskade utsläpp. I våra förslag till budget de senaste åren har vi förordat stora investeringar i energieffektivisering av kommunens fastigheter.
Vi har en välvillig inställning till klimat och miljö och röstar gärna för motioner som kan påverka klimatet positivt. Hållbarhet är inte en ensam fråga utan behöver finnas med i alla ställningstaganden som görs.
Nedan kan ni läsa mer om våra långsiktiga visioner.

KLIMAT

Världens utsläpp måste minska. Återkommande rapporter konstaterar dock att omställningstakten är för långsam. Nu krävs politisk handlingskraft och ledarskap. Vår klimatpolitik kombinerar en effektiv prissättning av utsläpp med stöd till grön teknik som kan bryta fossilberoendet. Politikens roll ska vara att ta fram slagkraftiga styrmedel – från det lokala till det globala – som gör det enklare att ställa om till ett hållbart samhälle och ser till att utsläppen minskar.

Centerpartiet vill:

  • Att klimatmålen i Sverige och EU skärps och att det långsiktiga målet bör vara att nå klimatneutralitet 2040
  • Att fasa ut fossila subventioner och öka investeringar i grön teknik som kan bryta fossilberoendet
  • Påskynda utvecklingen av tekniken med minusutsläpp som kan minska utsläppen i atmosfären

MILJÖ

Värnandet om miljön och skyddet av densamma är en ödesfråga. Miljöarbetet måste drivas både i EU och i Sverige, nationellt såväl som lokalt. Fler aktörer måste bidra och det ska vara enkelt för dig som enskild individ att göra miljömedvetna val i din vardag. För oss är det naturligt att driva en miljöpolitik som värnar naturen och kretsloppen samtidigt som vi kan öka tillväxten och välståndet.

Centerpartiet vill:

  • Få fler att bidra till att bevara och stärka den biologiska mångfalden
  • Ställa om Sverige till en cirkulär ekonomi med hjälp av modern miljöteknik
  • Att Sverige ska ha dricksvatten i världsklass och hav utan övergödning och föroreningar

Läs mera på www.centerpartiet.se