Ett företagsvänligare hässleholm

Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag i Hässleholms kommun!

Företagande är en grundförutsättning för nya jobb. Därför måste jobbskaparna i kommunen få så bra förutsättningar som möjligt. Eget arbete ger människor frihet och plats i en gemenskap.

Detta vill vi:
• Kommunen ska hjälpa de som är långt från arbetsmarknaden genom praktik och instegsjobb.
• Uppmärksamma vårt kulturarv för turistnäringen.
• Stadskärnan ska leva och utvecklas med fler små butiker.
• Kommunen ska ha en positiv inställning till företagande och utveckling, och underlätta företagande
genom minskad byråkrati och snabbare handläggning.
• Företagslots ska hjälpa till över myndighetsgränserna.
• Det ska finnas planlagd mark och tomter för nya företag runtom i kommunen.
• Kommunen ska starta en årlig företagsmässa.
• Avfarten till det framtida industriområdet Hässleholm Nord ska byggas nu