Fler bussar till fler orter!

Det ska vara lätt att ta sig till skola, arbete, fritidsaktiviteter i Hässleholms kommun!

I vår kommun finns möjligheter till varierat
boende, på gårdar, i villor och lägenheter. Vårt geografiska läge ger bra
kommunikationsmöjligheter, med tåg i alla väderstreck. Oavsett var man
bor i kommunen ska det vara lätt att resa kollektivt!

Detta vill vi:
• Kommunen ska se till att det finns kommunikationer och färdtjänst som fungerar i hela kommunen.
• Bussen ska stanna i småorter.
• Vägar och trottoarer ska underhållas.
• Gator och torg ska hållas rena, upplysta och trygga.
• Det ska finnas ett sammanhållet cykelvägnät.