ÖPPEN FÖRELÄSNING

Har kommuner växtvärk?

Hur skapar vi hållbar samhällsplanering för att minska överkonsumtion av värdefull mark?

Kommuner växer på alla håll och kanter. Hur påverkas våra livsavgörande ekosystemtjänster vid exploatering av bostäder, industrier, vägar och järnvägar? Hur kan hållbar samhällsplanering vara ett strategiskt verktyg i detta sammanhang?

Centerpartiet i Höganäs bjuder in till öppen föreläsning med Michael Johansson, Tekn. Dr. /Forskare inom hållbarhet vid Lunds Universitet och Campus Helsingborg. Efter föreläsningen finns det möjlighet till dialog med Centerpartiets lokala representanter i Höganäs Kommun.

Vi bjuder på lokalproducerad frukt och must.
Även du som inte är medlem i Centerpartiet är välkommen.

Var? Café Amanda
När? Måndag 29 november kl 19-21