Öppen Föreläsning - Temakväll trygghet och säkerhet 9 MAJ 2022

Trygghet och säkerhet i Höganäs Kommun
- Så här arbetar vi

Under senare år har trygghet och säkerhet blivit en prioriterad fråga för kommuninvånarna i Sveriges kommuner. Centerpartiet i Höganäs är angelägna om att verka för att alla kommuninvånare ska uppleva hela vår kommun som en trygg och säker plats att bo och verka på. En viktig ingrediens i detta komplexa ämne är att inte vara naiva utan att snarare vara hoppfulla realister. Kvällen syfte är att förse oss med kunskaper och insikter med hjälp av två experter.

Centerpartiet i Höganäs bjuder därför in till en spännande och viktig informations- och dialogkväll med Kristina Pålsson, säkerhetsansvarig i Höganäs kommun samt kommunpolis Helen Alexandersson. Under kvällen finns det möjlighet till dialog med Kristina och Helen samt med Centerpartiets lokala representanter i Höganäs Kommun.

Vi bjuder på lokalproducerad frukt och must.

Även du som inte är medlem i Centerpartiet är välkommen.

Var? Café Amanda

När? Måndag 9 maj kl. 19-21

Välkomna!

Centerpartiet i Höganäs