Insändare om Färdtjänst 2022-06-05

Insändare om färdtjänsten i Höganäs

Centerpartiet vill ha färdtjänst med hög kvalitet. Upphandlingar ska genomföras på korrekt sätt.