Insändare om Hamnen 2022-05-25

Insändare

Centerpartiet vill utveckla hamnen för boende och besökande. Att knyta ihop hamnen och centrum på ett småskaligt sätt.