Regionvalskandidater besöker Höganäs

Hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling som funkar för dig

Regionvalet kallas ibland det "glömda valet" då alla inte känner till att hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling styrs av regionala politiker som väljs i allmänna val (den blå valsedeln). Centerpartiet i Skåne vill göra primärvården mer tillgänglig, öka digitaliseringstakten i vården och införa fritt vårdval inom psykiatrin. Utveckla kollektivtrafiken (t ex flex utanför tidtabell) och underlätta för fossilfria transporter. Läs mer här.

I Centerpartiet Höganäs vill vi utveckla samarbetet mellan våren och den kommunala omsorgen, särskilt för demenssjukdomar och äldre med stora vård- och omsorgsbehov. Förebygga psykisk ohälsa och arbeta för ett inkluderande samhälle.

Vi är glad att våra kandidater i regionvalet väljer att kampanja med oss i Höganäs för att prata vård, trafik och transporter och regional utveckling med väljarna!

På bilderna syns Eva Holm, Ann Hörnebrandt-Sturesson och Linus Hannedahl som alla kandiderar till regionfullmäktige i region Skåne.