"Från en bruksort som förändrats till en modern småstad"

Ulf Molin, avgående kommunalråd, summerar åren i politiken

“Nu flyttar jag ut från maktens korridorer efter en lång och händelserik tid i kommunens

utveckling. Från en bruksort som förändrats till en modern småstad. Små och medelstora

lantbruk har blivit stora enheter och djurhållningen har förändrats till några få stora

besättningar. I många ekonomibyggnader har annan verksamhet utvecklats som håller

landsbygden levande. Besöksnäringen är under stark utveckling. Skola, vård- och omsorg

och kommunal service kan fortsätta att utvecklas liksom kultur och keramikbygden.

Några ord och en kort återblick från min tid som kommunalråd."

Ulf Molin