Årsmötet tog ut riktningen: ökad synlighet och genomslag för goda förslag

Ny plan för kommande år, avtackningar, information från regionen och god mat stod på menyn vid årsmötet.

Den 27 februari gick Höganäskretsens årsmöte av stapeln på restaurang Hamnplan 9 i Viken.

Vid årsmötet valdes bland annat kretsstyrelse. Gertrud Green fortsätter som ordförande. Övriga ledamöter som invaldes i styrelsen är:

Ulf Erlingsjö, Per Frykman, Eva Hemström, Ulf Molin, Lila Ericsson, Knut Göransson, Anna Hedbrant och Ulf Silverström.

Till ersättare valdes Marianne Ivarsson, Claes Pettersson, Kjell Green, Jerry Hed och Tor Larsson.

Iris Jönsson, Carina Lövstedt och Anki Rydell avtackades för sina insatser i kretsstyrelsen.

(På bilden syns Iris Jönsson bli avtackad med en blomma)

Ulf Molin fick motta Centerpartiets förtjänstmärke guldnålen som tilldelas dem som gjort särskilda insatser.

Verksamhetsplanen för 2023 diskuterades också. Planen innehåller många aktiviteter för ett ökat genomslag för Centerpartiets handlingsprogram.

Under kvällen fick vi också information från region Skåne. Birte Sandberg och Charlotte Bossen, båda gruppledare för Centerpartiet i region Skåne informerade om aktuella frågor i regionen. Vi från Höganäs skickade bland annat med att tidtabellerna för kollektivtrafiken måste ses över och att kaoset vid Helsingborgs lasarett måste få ett slut; vården är varken patientsäker eller tillgänglig i dagsläget.

Tack till alla engagerade medlemmar!

Och tack till Hamnplan 9 för den goda trakteringen!