STÖD FÖR C-KRAV OM FÖRTYDLIGANDEN

Kommunfullmäktige röstar igenom förslaget om personlig assistans. Gehör för Centerpartiets krav om kontinuitet för den enskilde och att värna personalen.

Under ett extra insatt kommunfullmäktige 14 november 2023 fattades beslut om personlig assistans. Centerpartiet har varit kritiska mot brister i informationen och beslutsunderlag, se tidigare inlägg.

Vi har också yrkat på två förtydliganden/tillägg som handlar om kontinuitet för den enskilde och att värna personalen. Dessa tilläggsyrkanden tyckte de andra allianspartierna var bra och ställde sig bakom dem. Det innebär ett bättre beslut än det tidigare och kommer att underlätta övergången till den nya organiseringen av den delen av personlig assistans som kommunen varit utförare för.