Marianne Ivarsson - Nytt ansikte i Bygg- och miljönämnden

Marianne Ivarsson från Lerberget är vår nya representant i Bygg- och miljönämnden. Vi har ställt några frågor till Marianne.

Hej, Marianne Ivarsson, ny i Bygg- och miljönämnden för C – Vem är du?

 Jag bor i en av våra fina fiskebyar, Gamla Lerberget, och där har jag bott sedan 1984! Redan efter studietiden i Lund hittade Ulf, min man, och jag vårt drömhus mitt i byn. Det blev ett mycket omfattande projekt att renovera det gamla stenhuset som var byggt 1907 och vi försökte med varsam hand bevara den vackra exteriören med de gamla spröjsade fönstren och dörrarna mm samtidigt som mycket inomhus fick rivas och byggas om. Våra fyra barn, idag vuxna och utflugna, fick fina uppväxtår här och närheten till skola och kompisar var oslagbar.

Varför vill du sitta i bygg- och miljönämnden?

Att sitta i bygg- och miljönämnden ser jag som en rolig och spännande utmaning. Arkitektur har alltid intresserat mig och jag är mån om bevarandet av vackra byggnader i kommunen. Jag är också intresserad av hur man på ett hållbart och energieffektivt sätt kan utveckla byggnation och arkitektur men viktigt är att man ändå, eller rättare sagt dessutom, kan ha en vacker exteriör som är anpassad till omgivningen. Att bygga ett hus endast med tanke på miljö- och energivinning blir ibland inga vackra hus….

Har du någon favoritbyggnad?

Jag tycker om varm färgsättning på putsade hus, gärna terrakotta….lite åt rött. Det finns ett stenhus i Lerhamn som har exakt den färgen. Många byggnader inne i Höganäs är mycket vackra, ex det gamla sparbankshuset i Esplanaden och det gamla stadshotellet, det gamla apoteket och saluhallen vid Gruvtorget. Det nya kulturhuset i Höganäs har ju en modern touch och enligt de ritningar och bilder jag sett så tror jag att det kommer att bli mycket vackert. Renoveringen av Bruksskolan är också fin. Det finns mycket mer att räkna upp i Höganäs…listan kan göras lång….hamnkvarteren…Höganäsbolaget….osv Som ex på hus där man satsat på miljötänk och hållbarhet tänker jag på Kvartshuset vid Arilds golfbana. Ett mycket spännande projekt.

Vilka frågor är viktiga för Centerpartiet i Bygg- och miljönämnden? 

Att byggandet i kommunen blir bra ur ett helhetsperspektiv. Att vi värnar åkermark och möjliggör boende i alla delar av kommunen. Att man beaktar både kultur-, miljö- och boendevärden i byggandet.