Ny Kretsstyrelse

Vid årsmötet 4 mars 2024 valdes en ny styrelse för Centerpartiet i Höganäs

Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter och fem ersättare. Hälften är valda på två år och hälften på ett år.

Till ordförande valdes Gertrud Green. Nya namn i styrelsen är Therese Wendel och Mathilda Bengtsson Fallenius.

Årsmötet tackade av Kjell Green för hans mångåriga insatser i kretsstyrelsen samt Lila Ericsson - som båda avsagt sig omval.

Den nya styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ledamöter:

Gertrud Green, ordförande

Eva Hemström, sekreterare samt ansvarig sociala medier

Ulf Molin

Anna Hedbrant, ansvarig sociala medier

Knut Göransson

Pehr Frykman

Ulf Erlingsjö, kassaförvaltare

Ulf Silverström

Jerry Hed

Ersättare:

Claes Pettersson

Tor Larsson, vice ordförande

Marianne Ivarsson

Therese Wendel

Mathilda Bengtsson Fallenius