Styrelsemöte / Medlemsmöte 2022-11-24

Plats: Digitalt möte alternativt Yllet Trädgårdsgatan 3-5
Kl. 18.00 Styrelsemöte
Kl. 19.00 Medlemsmöte