Styrelsemöte 2022-04-12 (O.B.S. Tisdag)

Plats: Klippan Yllet Trädgårdsgatan 3-5
Kl. 18.00