Kristianstad
Centerpartiet lokalt
  • / Aktiviteter

gruppmöte

Välkommen till Gruppmöte måndagen den 22 juni kl. 18.30

Gruppmötet genomförs både digitalt och med möjlighet att närvara fysiskt på Rådhuset. Riksdagsledamot Peter Helander deltar på distans och pratar om besökssnäringens villkor. Anmälan via mail karl@gemfeldt.se oavsett vilket sätt du vill delta på.

Agenda:

  • Information från styrelser och nämnder
  • Läget i kommunen
  • Besöksnäring med Peter Helander
  • Övrigt

Gruppmötena är öppet för alla medlemmar i Centerpartiets medlemsorganisationer.

Varmt välkomna!
Karl Gemfeldt, gruppledare

kommande gruppmöten

Efter gruppmötet i juni är det uppehåll fram till hösten. Datum kommer under sommaren!

aktiviteter i sommar och höst

Sommaravslutningen är inställd på grund av rådande pandemiläge. Vi kommer i stället ha en träff i början av hösten och återkommer mer information under sommaren.

Träff i höst med Vramsåns Vänner på Trobodals mölla. Mer information kommer.

Vi återkommer med mer information och aktiviteter när situationen är annorlunda vad gäller Covid-19 och begränsningar i sammankomster pga den.