Gruppmöte den 13 februari!

Alla medlemmar i centerrörelsen i Kristianstad hälsas välkomna till Gruppmöte måndagen den 13 februari kl 18.30-20.30 i Rådhus Skåne. Kent Angergård, gruppedare, tar upp aktuella frågor i kommunen, vi går igenom aktuella ärenden i nämnder och styrelser.

Kan man av olika skäl inte närvara på plats ordnar vi digital uppkoppling. Det är i laget vi formar framtiden så vi ser fram emot hög närvaro. För att säkerställa rätt storlek på lokal i Rådhuset är vi tacksamma för anmälan senast onsdag veckan före mötet till Kent Angergård på angergard.ab@telia.com eller sms på 0706-44 07 14.
Varmt välkomna!

Kretsstämma den 27 februari!

Alla medlemmar i centerrörelsen i Kristianstad hälsas välkomna till Kretsstämma den 27 februari kl. 18.30. Plats och övrig info kommer lite längre fram, boka kvällen!
Varmt välkomna!

Gruppmöte den 20 mars!

Alla medlemmar i centerrörelsen i Kristianstad hälsas välkomna till Gruppmöte måndagen den 20 mars kl 18.30-20.30 i Rådhus Skåne. Kent Angergård, gruppedare, tar upp aktuella frågor i kommunen, vi går igenom aktuella ärenden i nämnder och styrelser.

Kan man av olika skäl inte närvara på plats ordnar vi digital uppkoppling. Det är i laget vi formar framtiden så vi ser fram emot hög närvaro. För att säkerställa rätt storlek på lokal i Rådhuset är vi tacksamma för anmälan senast onsdag veckan före mötet till Kent Angergård på angergard.ab@telia.com eller sms på 0706-44 07 14.
Varmt välkomna!

Övriga gruppmöten 2023

Övriga gruppmöten i år: 24 april, 22 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november och 18 december, alla kl. 18.30 - 20.30.
Varmt välkomna!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.