CUF - nordöstra skåne

Välkommen till Centerpartiets ungdomsförbund

CUF Nordösta Skåne är en av fem aktiva avdelningar i Skåne. Största delen av vår verksamhet bedrivs i Kristianstad och Hässleholm, men vi är även aktiva i övriga kommuner som ingår avdelningens område. Följ oss gärna på instagram @cufnordostraskane och Facebook (CUF nordöstra Skåne)

För mer information kontakta vår ordförande Jonatan Nyström.