närodlad politik i Kristianstad!

Bild

Förtroendevalda under perioden 2018-2022

Gruppledare:
Karl Gemfeldt, Önnestad

Kommunfullmäktige
Ledamöter:
Lena Holst, Everöd
Qalinle Dayib, Kristianstad
Katharina Weber, Kristianstad

Ersättare:
Karl Gemfeldt, Önnestad
Ingrid Karlsson, Nosaby

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
Ledamot och 1:e vice ordf i KSAU: Karl Gemfeldt, Önnestad

Kommfullmäktiges presidium
2:e vice ordförande:
Lena Holst, Everöd

Kommunrevisionen
Ledamot:
Per-Ingvar Johnsson, Ripa

Arbete och välfärdsnämnden
Ledamot: Gunn Högberg, Lyngby

Barn och utbildningsnämnden
Ledamöter:
Andreas Nilsson, Gärds Köpinge
Noah Engelsson, Kristianstad

Byggnadsnämnden
Ledamot: Stefan Andersson, Kristianstad

Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot:
Lena Holst, Everöd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersättare: Katharina Weber, Nymö

Omsorgsnämnden
Ledamot: Ingrid Karlsson, Nosaby

Tekniska nämnden
Ordförande: Qalinle Dayib, Näsby
Ersättare: Lennart Nilsson, Gärds Köpinge

Valnämnden
Ledamot: Gert Friberg, Åhus

Överförmyndarnämnden
Ledamot:
Ann Andersson, Kristianstad

AB Kristianstadsbyggen
Ledamot: Östen Warnhag, Norra Strö

Nämndemän
Gertrud Nyström, Kristianstad
Lena Larsson, Åhus

Skåne Leader Ess
Kenne Jönsson, Kristianstad

Läs mer om respektive person, finns länk om du klickar till höger på sidan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.