Gert Friberg

Brandingenjör, Åhus

Jag är en man på 71 år som har en god portion livserfarenhet såväl i yrkeslivet som privat. Jag har arbetat med samhällets skydd och säkerhetsfrågor i många år, exempelvis beredskapsfrågor, försäkringsfrågor och räddningstjänst. Jag har i yrkeslivet jobbat som brandbefäl inom räddningstjänsten i 43 år och besitter en mängd erfarenhet inom området skydd, säkerhet och beredskap. Inom politiken vill jag verka för ett robustare samhälle för att bättre klara av oväntade händelser.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.