Lena Holst

Bild

Formgivare och kommunikatör, Everöd

Vice ordförande i kommunfullmäktige och ledamot i Kultur och fritidsnämnden i Kristianstad. Kommunikatör/projektledare på Föreningen Furuboda i Yngsjö, sedan januari 2022. Driver även en reklambyrå, Collage grafisk form sedan 1995.

De frågor jag brinner för är miljö, landsbygd och företagarfrågor. Kultur-, fritids- och tillgänglighetsfrågor är också en del av mina fokusområden.

Klimatomställningen till ett mer hållbart samhälle är en allt angelägnare fråga för oss alla. Få bort vårt fossilberoende än mer, kommunens egna närpducerade biogas är ett självklart drivmedel att utveckla även framöver. Frågor runt vatten och dess användning, något som får allt mer fokus.

Landsbygd & stad, att kommunen, regionen och riks satsar även på de som bor utanför centralortern. Att belysningspunkter finns kvar, gärna med solceller och röreslestyrt. Att kommunikation utvecklas, itsället för stora bussar kan minibussar kopplade till app-tjänst vara en lösning. Att skolor och förskolor finns kvar även i mindre orter, skolor kan drivas med intraprenad-system, dvs att kommunen står som ägare, men att de drivs av ett kooperativ.

Ett rättvisare samhälle. Få fler i arbete som bidrar till allas vår välfärd. Att skyldigheter är lika viktigt som rättigheter - för alla. Ett samhälle där alla respekteras, oavsett kön, ursprung eller sexuell läggning - av alla. Där personer med funktionsvariation hittar sin plats i samhället och får de resurser som behövs för att få ett så naturligt liv som möjligt. Ett samhälle där alla hjälps åt att skapa ett gott Sverige - för alla.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.