Landsbygdsfonden skapar nya möjligheter till lokal utveckling

Landsbygdsfonden skapar nya möjligheter till lokal utveckling

Kristianstad kommun har inrättat nu en ny fond, Kristianstads kommuns Landsbygdsfond. Syftet med fonden är att skapa landsbygdsutveckling genom projekt och aktiviteter som ska bidra till lokal utveckling och därigenom att kommunens landsbygdsprogram uppfylls.

- Detta är en möjlighet för organisationer som är verksamma i Kristianstads kommun, att söka stöd för sina utvecklingsidéer säger Lena Holst (C) ordförande i Landsbygdsrådet och ansvarig för landsbygdsfrågorna i kommunen.

Ansökningar administreras och behandlas av Landsbygdsrådet. Varje ansökan prövas mot kommunens landsbygdsstrategi. För 2017 finns ett stöd på 200 000 kronor som är avsatt till Landsbygdsrådet. Organisationer kan söka stöd på max 40 000 kr inklusive moms per kalenderår.

Det finns två ansökningstillfällen under året. För vårens ansökningsomgång ska ansökningshandlingar vara Kristianstads kommun tillhanda senast den 30 april, 2017, för höstens ansökningsomgång ska ansökningshandlingar vara Kristianstads kommun tillhanda senast den 30 september, 2017 för att därefter beslutas av Landsbygdsrådet.

- Vi hoppas i och med att vi nu inför denna fond att vi ska få in många kreativa projekt/aktiviteter som vi från Kristianstads kommun kan vara med och stödja och därmed bidra till lokal utveckling, säger Lena Holst.