Kollektivtrafiken ska fungera i hela Skåne! 

Buss 556 till Huaröd

Centerpartiet för en politik som låter hela Skåne leva och just tillgänglig kollektivtrafik i hela regionen är en av våra hjärtefrågor.

Vi vill göra det möjligt för fler att kunna bo och leva även på mindre orter och landsbygd - men det kräver att det finns tillgänglig kollektivtrafik. Vi behöver säkra landsbygdstrafiken och en fungerande anslutningstrafik över hela Skåne.

Därför har Centerpartiet tillsammans med de andra Allianspartierna i Skåne lagt en budget med riktade satsningar som gör det möjligt att pendla kollektivt även utanför städerna. För att lyckas hålla kollektivtrafiken levande överallt föreslår vi en prishöjning på en procent utöver den indexering av kollektivtrafik taxan som redan är beslutad.

Vi vill föra en realistisk politik där vi faktiskt kan hålla vad vi lovar, och då gäller det att ta höjd för förändringar som krävs. Det vi föreslår är en liten höjning på biljettpriserna för att hållplatserna på landsbygden inte ska behöva försvinna. Vi i Centerpartiet är nämligen mycket väl medvetna om att det är hållplatserna på landet som ryker först när det görs besparingar. Det tycker vi inte är rätt, och det motverkar direkt målet att få fler att ställa bilen.

Den tydliga signal vi har fått är också att pendlare på landsbygden hellre betalar en krona extra om det är vad som krävs för att de ska kunna behålla sin busshållplats. Frågan om landsbygdstrafiken engagerar och är ständigt aktuell.

Senast har vi fått läsa om linje 556 från Huaröd som plötsligt inte ska gå hela vägen till Kristianstad längre och Skånetrafiken föreslår i samma veva att flera hållplatser kring Tollarp ska tas bort helt. Bland annat drabbar detta skolelevers möjlighet at ta sig till gymnasieskolor i Kristianstad och får därmed ganska stora konsekvenser.

Detta visar återigen att det behövs en politik som tar ansvar för landsbygdstrafiken. Det är en viktig fråga för många och en självklar del i den gröna omställning vi eftersträvar. Därför tar vi ansvar för att bussarna ska rulla i hela Skåne.

Ingrid Karlsson (C), regionpolitiker, Kristianstad
Debattartikeln införd i Kristianstadsbladet 21 okt -17