Höjningen av biomomsen är landsbygdsfientligt och orättvist

Det har blossat upp ett bråk i filmbranschen. Filminstitutet varnar nu för att hälften av landets biografer kan tvingas lägga ned.

Framför allt biograferna på mindre orter är i fara. En av orsakerna till att de mindre biograferna på landsbygden riskerar bomma igen är regeringens chockhöjning av biomomsen, från 6 till 25 procent.

Detta gör man dessutom mot riksdagens vilja. En majoritet i riksdagen har enats om ett så kallat tillkännagivande, där man ger regeringen i uppdrag att sänka biomomsen. Regeringen borde lyssna på riksdagen och genomföra det tydliga uppdrag man fått från riksdagen.

Vi i Centerpartiet vill ha ett Sverige där alla, oavsett bostadsort, bakgrund, funktionsnedsättning eller livssituation, har möjlighet att delta i kulturlivet. En av de mest tillgängliga kulturformerna är film. Det är därför självklart för oss att alla ska kunna gå på bio i hela landet.

Regeringen skriver förstås under på de orden, men i handling gör de tvärtom. Den som vill gå på museum i Stockholm behöver inte betala ett öre, sedan regeringen lagt nästan 100 miljoner på att ta bort entréavgifterna. Teater, opera och balett, kulturformer som är betydligt vanligare i storstäderna, omfattas fortfarande av den lägre momsen på sex procent.

Men bor du i en småstad eller på landsbygden och vill gå på bio, då får du stå ut med högre biljettpriser för att regeringen höjt biomomsen. En lättillgänglig form av kultur har i ett slag blivit betydligt mindre lättillgänglig.

Resurser flyttar från landsbygden till storstäderna. Så ser kulturminister Alice Bah Kuhnkes prioriteringar ut. Det är landsbygdsfientligt, orättvist och ovärdigt en regering som säger sig värna kulturen i hela landet. Regeringens politik har redan lett till stora slitningar i filmbranschen och kan få ännu större konsekvenser när mindre biografer börjar stänga sina portar.

Alliansen har inte fått något besked om hur regeringen tänker svara på kravet från riksdagen om att sänka tillbaka momsen. Nu är det dags att ta bladet från munnen och agera. Kulturministerns höjning av biomomsen är inget annat än en orättvis skattehöjning på en enskild kulturform, en centralisering av kultur och nöje till storstäder - på landsbygdens bekostnad.

Alice Bah Kuhnke, snart rullar sluttexterna – dra tillbaka höjningen innan första biografen bommar igen.

Per Lodenius
riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson i Centerpartiet

Lena Holst
gruppledare Centerpartiet i Kristianstad

Artiklen införd i Kristianstadsbladet den 11 nov -17