Centern satsar stort på fungerande tågtrafik och startar upprop

Visste du att Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller punktlighet för tågen? Det kommer kanske inte som en överraskning.

Vi är många som stått och frusit på perrongen, irriterat väntat på skenet av lamporna och lyssnat efter det där susande ljudet i rälsen när tåget närmar sig. De svenskar som aldrig upplevt ett försenat tåg är lätträknade.

Tågförseningar är en del av tusentals svenskars vardag, något man måste ha med i beräkningarna när man planerar sin resa. I värsta fall tvingas man ställa in det där viktiga mötet eller byta ut midsommarfirandet mot en helkväll i en vänthall.

Detta medför flera problem, förutom de uppenbara besvären för tusentals privatpersoner som drabbas av försenade tåg. Dels är den dåligt fungerande tågtrafiken en bromskloss på arbetsmarknaden. När tågpendlare kommer försent till jobbet och affärsresenärer missar viktiga möten, då drabbas företagen och ekonomin.

Tågstrulet drabbar också klimatet. Folk som inser att de kommer bli kraftigt försenade tar bilen – eller flyget – för att vara säkra på att komma fram i tid. Vissa bilpendlar dagligen av den enkla anledningen att de inte litar på att tågen går i tid. Problemen i tågtrafiken bromsar den gröna omställningen och tvingar människor som vill åka klimatvänligt att välja fossilt.

Vi i Centerpartiet har tröttnat på försenade tåg. Vi vågar påstå att väldigt många i Sverige delar den känslan. Därför har vi kickat igång #tåguppropet, ett upprop för tåg som går i tid.

På vår hemsida kan du som ledsnat på försenade tåg skriva under ett upprop, som vi sedan lämnar över till regeringen. Ju fler som skriver under, desto större press på regeringen att agera.

Men det räcker förstås inte med ett upprop. Centerpartiet föreslog nyligen en stor satsning på fungerande tågtrafik. I vår skuggbudget lägger vi fyra miljarder mer än regeringen på underhåll och drift av järnvägen.

En stor del av satsningen är riktad mot regionala tågbanor, där problemen är som störst. Många förseningar och inställda tåg beror nämligen på att underhållet under lång tid varit eftersatt.

Det här håller inte längre. Vi måste bygga upp tilltron till svensk tågtrafik igen. Tågen ska gå i tid. För ekonomin, för jobben, för klimatet och för alla resenärers livspussel.

Skriv under #tåguppropetwww.centerpartiet.se du också.

Kristina Yngwe, (C)
riksdagsledamot

Ulrika Axelsson, (C)
distriktsordförande Skåne

Birte Sandberg, (C)
gruppledare Region Skåne

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 17 nov -17.