Det är dags att ta hästkraften på allvar!

Skåne har en fantastisk landsbygd som utvecklas och lever tack vare våra gröna näringar. Hästen och verksamheten runtomkring de bedöms vara av stor betydelse för jobb och tillväxt i alla delar av Sverige, bland annat med uppfödning av kvalitetshästar, ridturism och hästrelaterade tjänster.

Att utveckla en affärsidé med hästen som utgångspunkt är en dröm för många människor som har ett brinnande intresse. I Skåne är det extra tydligt och påtagligt att många gör verklighet av sin dröm.

Turridning är en av många verksamheter som bygger ridturismen och gör Skåne till ett attraktivt resmål. Det är en aktivitet som lockar turismen till landsbygden och hjälper oss i arbetet för att hela regionen ska leva. Kvinnorna är störst representerade inom branschen och hästnäringen är på så vis en viktig faktor som ökar kvinnors företagande.

Centerpartiet tycker att hästnäringen måste sluta särbehandlas. Hästnäringen är en del av de gröna näringarna och bör likt areella näringar vara undantag från vissa bestämmelser, såsom att inte omfattas av strandskyddet. Att förenkla företagandet och gynna hästnäringen menar Centerpartiet är viktigt.

Vi måste arbeta för att stå upp, stötta och även öka kvinnors företagande. Vi kan på flera sätt satsa på åtgärder för landsbygden som gör att fler satsar på sin dröm om att få arbeta med hästen och starta eget.

Som en tumregel brukar man säga att var tionde häst skapar ett nytt jobb. Jobb som gör att fler får sysselsättning och en inkomst. Något som ger dem möjligheten att bestämma än mer över sina liv. Centerpartiet står för att minska det byråkratiska krånglet och att hästföretagare bör ha sänkta avgifter för att anställa personal.

Mer tid bör också gå till att utveckla och förbättra verksamheten i stället för att behöva gå till pappersarbete. Fler jobb ger även unga en chans och möjlighet in i arbetslivet.

Hästnäringen bidrar till att ungdomar har en vettig fritidssysselsättning och samtidigt lär de sig att ta ansvar genom att ta hand om och sköta ett levande djur. Centerpartiet slår ett slag för att den här verksamheten är viktig och bidrar till att hålla landsbygden öppen. Vi måste börja ta det här på allvar.

Centerpartiet har länge förstått att hästnäringen medför andra stora fördelar för landsbygdens utveckling eftersom hästar kräver foderproduktion, betesmarker, utrustning och omfattande inköp av tjänster.

Hästnäringen skapar 30 000 avlönade heltidsarbeten i Sverige och det säger en del om branschens vikt i samhället. Hästnäringen är en viktig och växande näring. Det är dags att ta hästkraften på allvar menar Centerpartiet som nu vill ge mer plats åt hästnäringen, som en del av de gröna näringarna.

Kristina Yngwe, (C)
riksdagsledarmot och miljöpolitisk talesperson

Ulrika Axelsson, (C)
distriktsordförande Skåne

Birte Sandberg, (C)
gruppledare Region Skåne

Artikeln införd bl.a. i Kristianstadsbladet 13 nov -17