S och MP sviker patienterna i nordöstra Skåne

För att säkra tillgången på god och jämlik vård för befolkningen i nordöstra Skåne så måste det investeras i en operationsrobot på CSK.

Något som vi från Centerpartiet tillsammans med övriga alliansen drivit igenom i flertalet instanser i Region Skåne. Ändå vägrar det rödgröna styret att verkställa beslutet.

En viktig pusselbit för att få till en operationsrobot på CSK är att det finns utbildad personal som kan använda roboten på rätt sätt. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade för snart ett år sedan, 3 mars 2017, att hälso- och sjukvårdsdirektören skyndsamt skulle återkomma med förslag på hur utbildningen kunde säkerställas under 2017 och 2018.

Ändå har inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet sett till att detta har återkommit till nämnden trots att utbildningen uppenbarligen skulle kunna lösas enkelt enligt professionen.

Centerpartiet är fortfarande övertygade om att en operationsrobot till CSK gör att vi kan säkra och utveckla redan befintlig högkvalitativ verksamhet vid sjukhuset. Det finns flertalet discipliner som kan använda sig av en operationsrobot och de lär inte heller bli färre under de kommande åren desto mer tekniken utvecklas.

Om vi investerar i en robot och se till att alla dessa discipliner kan och får möjligheten att använda sig av den skapar vi möjligheter att utveckla den verksamhet som finns på sjukhuset idag.

Något som också i sin tur leder till att vi kan skapa en tydlig rekryteringsbas för framtiden. Idag är det många urologer och kirurger som vill att det finns operationsrobotar för att de ska söka sig till sjukhusen och se sjukhuset som en attraktiv arbetsgivare. Framtiden ligger i mångt och mycket hos en operationsrobot om man vill kunna rekrytera personal och kunna utveckla CSK och behålla kompetensen som finns där idag.

Därför kommer vi från Centerpartiet att fortsätta kampen för att få till den investering av en operationsrobot till CSK som beslutats. Hanteringen av frågan från det rödgröna styret kan inte tyda på något annat än att de inte prioriterar sjukvården i nordöstra Skåne. En operationsrobot på CSK är en investering för patienterna i nordöstra Skåne och måste göras.

Lars-Göran Wiberg (C),
Hässleholm ledamot i sjukvårdsnämnd KRYH och hälso- och sjukvårdsnämnden
Ingrid Karlsson (C), Kristianstad ersättare i regionfullmäktige
Debattartikeln införd i Kristianstadsbladet den 21 februari -18