Valprogrammet för 2019 - 2022 presenterad!

Vårt Kommunal valprogram för 2019 - 2022 presenterades den 9 augusti. På bild från vänster; Qalinle Dayib, Lena Holst samt Karl Gemfeldt.

Den 9 augusti hölls presskonferens då vårt Kommunala valprogram presenterades. Presskonferensen hölls på café Innegården & Vänner i Kristianstad och på plats var Qalinle Dayib (nr 5 på listan), Lena Holst (nr 1) samt Karl Gemfeldt (nr 6).

Valprogrammet är uppdelat i 3 delar; Hela Kristianstad, Trygghet i hela Kristianstad och Grön tillväxt & miljöansvar. Läs hela programmet här. Presskonferensen bevakades av Kristianstadsbladet och 24kristianstad.se.