Hoten mot demokratin måste tas på stort allvar

Per-Ingvar Johnsson. Foto: Anna SImonsson, Centerpartiet

I samband med avslutningen av vårriksdagen den 20 juni avtackades jag av talmannen för mina åtta år i riksdagen. Men uppdraget fortsätter tills de nyvalda riksdagsledamöterna tar över den 24 september. Mitt uppdrag i Valprövningsnämnden fortsätter tills alla klagomål på höstens tre olika val är avklarade.

Under våren 2018 hade vi i Konstitutionsutskottet 21 utfrågningar i ärendet om Transportstyrelsen. Slutsatserna med enig kritik av statsminister Stefan Löfven, av tidigare inrikesministern Anders Ygeman och tidigare infrastrukturministern Anna Johansson är välkända.

Från KU:s granskning av regeringen vill jag också lyfta fram i ett ärende, som byggde på uppgifter, som framkom vid ett besök centerpolitiker gjorde hos polisen i Kristianstad. Det framkom då att polisen i Skåne under 2017 infört anställningsstopp för poliser på grund av befarat budgetöverskridande. Besöket gjordes några dagar efter att statsministern vid riksdagen frågestund uppgett, att det inte var brist på budgetmedel som gjorde att poliser inte anställdes. Vid KU:s utredning framkom att det funnits ett anställningsstopp varför regeringen fick kritik för att missvisande uppgifter lämnats.

EU-kommissionen är med rätta oroad över att EU-medel inte används korrekt. Men den byråkratiska anmälningsorganisation om missförhållanden, som föreslagits skulle kosta företagen inom EU miljardbelopp årligen. I KU fick jag, mot regeringens förslag, till slut stöd av samtliga partier, för att riksdagen skulle avge ett motiverat yttrande mot EU-kommissionens dyra och ineffektiva förslag. Detta blev mitt sista ärende i KU. En framgång mot EU-byråkratin. Min erfarenhet från två utredningar om svenska visselblåsarsystem gjorde nytta.

Det blev några intensiva veckor som avslutning på mitt uppdrag som partiets ledamot under åtta år i Konstitutionsutskottet. På måndagen i slutveckan deltog jag i sex ärendedebatter. Det var också intressant att ha möte med landets landshövdingar. KU besökte Drottningholm och lyssnade på hovets företrädare i budgetfrågor och fick jämförelser med hur mycket mer statschefer i andra länder kostar.

I riksdagen är jag med i vänskapsföreningar med några länder. I mars var jag inbjuden att med den diplomatiska kåren i Stockholm delta i en mottagning hos den grekiske ambassadören. Det gav mig tillfälle att en stund samtala med Rysslands ambassadör i Sverige, som hade kritiska synpunkter på Sveriges feministiska utrikespolitik företrädd av utrikesminister Margot Wallström.

Sedan jag motionerat i riksdagen om smärtproblem för nackskadade personer kontaktades jag av och träffade företrädare för flera patientorganisationer. Kontakter som 25 maj ledde till en interpellationsdebatt med socialminister Annika Strandhäll om utlandsvård. En debatt som på läktarplats följdes av ett stort antal företrädare för patientorganisationer och av en tidigare smärtläkare på CSK i Kristianstad, som var på besök hos mig i riksdagen. Debatten kan ses i webb-TV på: riksdagen.se. Sök på: Per-Ingvar Johnsson Interpellationer

Det är i december i år 100 år sedan riksdagen beslöt införa kvinnlig rösträtt och firandet av demokratin kommer att pågå till år 2021, då det är 100 år sedan de första kvinnorna tog plats i riksdagen. Jag ingår i den kommitté i riksdagen som håller i detta firande. I Almedalen medverkade jag bland annat i två seminarier om demokrati anordnade av riksdagen. Min analys vid ett seminarium, att sociala medier delvis är ett hot mot den öppna debatt som är viktig för demokratin, delades av professor Sören Holmberg.

Centerpartiets partiledare, Annie Lööf, har i media fått mycket beröm för hur hon hanterade det avbrott nynazisterna orsakade i hennes tal i Almedalen. Nationalistiska partier är ett hot mot vår demokrati, som måste tas på stort allvar. Med nationalistiska ledare som president Donald Trump är, som jag ser det, vår välfärd och världsfreden hotad.

Per-Ingvar Johnsson riksdagsledamot (C), Ripa, Åhus
Ledamot i Konstitutionsutskottet
Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 12 augusti -18