Ge alla äldre en fast läkarkontakt

Många äldre saknar idag en fast läkarkontakt. Jag tycker det är en stor brist i vårt samhälle och påverkar troligen äldres behov av att ofta uppsöka akutmottagningar, vilket är påfrestande för många och långa väntetider.

Jag ställer upp som kandidat i valet till regionen/landstingsfullmäktige och det krav som jag kommer att driva allra hårdast, om jag blir vald, är att alla äldre och personer med kroniska sjukdomar ska få en fast läkarkontakt på sin vårdcentral. Med en fast läkarkontakt, som känner sin patient, slipper man att gång på gång berätta om sina problem och sjukdomar och kan känna större trygghet när vård behövs.

Centerpartiets målsättning är att alla invånare ska få en fast läkarkontakt. Och den målsättningen stöds också av några av de andra partierna. Med tanke på att det redan idag är svårt att rekrytera läkare, som vill jobba kontinuerligt på sin vårdcentral, så kommer det att ta ett antal år innan målet kan uppfyllas.

Det måst helt enkelt utbildas fler allmänläkare och läkarutbildning tar tid. I väntan på att fler läkare hinner bli klara med sin utbildning anser jag det ytterst viktigt att vi i Skåne därför börjar med att se till att det är de äldre och personer med kroniska sjukdomar som får en fast läkarkontakt, eftersom det är dessa patienter som har störst behov av det.

Det ökar också möjligheterna till en sammanhållen vårdkedja för dessa patienter från besök på vårdcentral, eventuell sjukhusvård, uppföljning av vårdinsatserna hemma till återbesök på sin vårdcentral. Samordning av insatserna från regionen och kommunen kan också bli bättre än idag.

Äldres perspektiv och inflytande behöver komma in på ett tydligare sätt inom politiken. Ett sätt är att fler pensionärer, som har tid och ork, engagerar sig i samhällsdebatten men även i organ där politiska beslut tas. Dessutom har seniorer stor livserfarenhet och gedigna kunskaper inom många områden som behöver tas tillvara.

Ingrid Karlsson (C) Kristianstad
Debattartikeln införd den 17 augusti -18